FB_cover-2

Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark

På initiativ fra Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival er der gennem det sidste halve år blevet foretaget den første del af en trefaset undersøgelse af elektronisk musik i Danmark.

Foreningen Strøm arbejder for at styrke miljøet for elektronisk musik i Danmark, og derfor er undersøgelsen af elektronisk musik med til at kaste lys over miljøets tilstand. Undersøgelsen forløber i tre faser og udføres af Ph.D Ingeborg Okkels.
Den første fase ligger nu klar, og kan downloades her.

Undersøgelsen er et pionerarbejde, som sigter imod at forbedre betingelserne for elektroniske musikere, promotere, DJs og andre aktører, der bevæger sig inden for genren. Det er første gang, at en sådan undersøgelse igangsættes udelukkende med fokus på den elektroniske musik. Der er derfor tale om første skridt i en større undersøgelse, der skal sikre, at det øvrige kulturliv får blik for omfanget af den elektroniske scene i Danmark. Dette skal på sigt skal gavne scenens udviklingsmuligheder.

Første undersøgelse nogensinde

Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark. Ambitionen er at samle både viden om miljøets udfordringer, behov og ønsker samt hårde facts, for hvordan er miljøet egentligt? Det skal lede til identifikation af, hvordan miljøet bedst kan hjælpes.
Undersøgelsen omhandler både arrangører, klubber, festivaler og spillesteder, hvor elektronisk musik spilles, og ser her på, hvor mange arrangementer, der finder sted, hvad de financielle forhold omkring det er og hvor mange artister der optræder, samt udøvende musikere og dj’s.

Undersøgelsen blev kickstartet i december 2015 med interviews med 30 firstmovers på den elektroniske scene. Dernæst fulgte to åbne debatsessions i Lydens Hus, hvor alle fremmødte diskuterede miljøet. Resultaterne af disse undersøgelser foreligger nu i den første rapport.

De første konklusioner

Interessen for undersøgelsen har været overvældende. Den første rapport viser, at scenen for elektronisk musik er ganske fragmenteret og opdelt i subgenrer, der sjældent overlapper hinanden. Derfor nævner flere i undersøgelsen et samlingssted, hvor interesserede kan dele viden og opbygge sammenhold som en god måde at hjælpe miljøet.
Andre har fremhævet behovet for bedre kommunikation omkring elektronisk musik, der i øjeblikket bliver betegnet som “usynlig”. Det vil eliminere misforståelser og fordomme omkring genren og føre til en større anerkendelse af elektronisk musik som kunst. Dette vil også medføre større anerkendelse hos fonde, medier generelt og i musikbranchen.
En årsag til den manglende synlighed skyldes i følge nogle informanter de store mediers manglende vilje til at beskæftige sig med elektronisk musik. At den danske scene arbejdede tættere sammen med en international scene kunne være en måde at imødegå behovet for omtale gennem internationale medier i stedet for de danske.

Hvad sker der nu?

Med den første delrapport afsluttet og offentliggjort er arbejdet med fase to begyndt. Denne undersøger Region Hovedstaden. Den tredje og afsluttende undersøgelse dækker hele Danmark og begyndes i  2017.

Den første rapport kan downloades her.