Strøm foreningskodeks

Foreningen Strøm forpligter sig til

at al officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikationsmateriale for samtlige af Strøms aktiviteter ikke indeholder cigaretter, e-cigaretter, rygning eller symboler for, der synliggør eller promoverer rygning. Dette gælder også sociale medier, video, foto, blogindlæg mv.

at indskrive i ansættelseskontrakter, at man forpligter sig på ikke at ryge synligt i forbindelse med afholdelse af Strøm School aktiviteter

ikke at modtage økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller indirekte støtte fra tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder e-cigaret relaterede virksomheder og organisationer

Ikke sælge cigaretter eller e-cigaretter til Strøms arrangementer.