5 strøm_29.5_lfa_045

Den Elektroniske Skolekoncert

Alternativ musikundervisning for skoleelever

I maj 2015 blev 4B på Brønshøj Skole elektroniske musikere via det nye læringsformat Den Elektroniske Skolekoncert. Klassen modtog tre formiddages undervisning i en række kreative, musikteknologiske værktøjer og fik en skarp deadline: “Om to uger skal I på scenen og spille en koncert.”

Formatet er udviklet af Strøm School i samarbejde med Brønshøj Skole, og projektet har kastet markante resultater af sig musikalsk, socialt og pædagogisk. Forløbets idé er at gøre eleverne til skabende musikere gennem en helt ny tilgang til musikundervisning. I musiklokalet hænger eleverne ofte i gardinerne, drengene ræser over til trommer, guitar og bas, hvilket efterlader den øvrige klasse med kor og claves. I det nye undervisningsformat er scenen markant anderledes. Undervisningen foregår i klasselokalet, og hver elev får en tablet som instrument. Strøm Schools undervisere instruerer eleverne i tredive minutters moduler efter en progressiv plan, hvor der arbejdes med musikalsk struktur, rytme, klang, lydforståelse, improvisation og ikke mindst sammenspil. Forløbet opfylder desuden en række af årgangens konkrete læringsmål og indeholder tværfaglige aspekter. Det hele kulminerer i en koncert for venner og familie, hvor eleverne får mulighed for at vise, hvad de har lært igennem forløbet.


The Electronic School Concert

Alternative music lessons for youngsters

An entire class of eleven year-olds was transformed into electronic musicians when Strøm School and Brønshøj School worked together in May 2015 to present a new concept in music teaching, culminating in The Electronic School Concert. The Electronic School Concert motivates pupils through enhancing communication, learning critical listening skills and practical musicianship, where an inspiring artist, in collaboration with a Strøm School teacher deliver an exciting new tuition package.

The program aims to create music producers in all students and encourages active participation across the classroom. Not just reserved for those with previous musical knowledge or experience, The Electronic School Concert is run from a classes everyday teaching room and is not dependent on specialist equipment. Every pupil receives an iPad loaded with exciting, intuitive software, they then form an ensemble where they devise, rehearse and ultimately perform their compositions. The pupils’ experience and understanding of electronic music is easily explored further due to the relative accessibility of the equipment. The only tools needed are a tablet and the skills the pupils ac- quire through the course of the project. The project culminates in a big concert for friends and family of the pupils, where they get a chance to show what they progression throughout the project.